QtCommander

menadżer plików

QtCommander jest rozbudowanym dwu-panelowym menadżerem plików. Inspirowany aplikacją dostępną w systemach firmy Microsoft Windows o nazwie "Total Commander".

Poniżej można znaleźć listę najważniejszych możliwości aplikacji

 • Wsparcie dla tabów z prostym zarządzaniem jak: otwórz nowy, zamknij bieżący, powiel bieżący). W każdym z paneli można otworzyć wiele tabów, gdzie każdy może mieć wylistowaną inną lokalizację lokalną, zdalną lub archiwum.
 • Skróty klawiszowe do bardzo wielu operacji. Szczegóły w rozdziale skróty klawiszowe.
 • Szybkie wyszukiwanie (w trybie przyrostowym) elementu na liście plików.
 • Zaawansowane filtrowanie listy plików (wsparcie dla wyrażeń regularnych i wildcards) z możliwością filtrowania po wielu kolumnach jednocześnie.
 • Zaawansowane wyszukiwanie plików z opcją wstawienia znalezionych elementów do nowego panelu, gdzie można wykonywać na nich operacje plikowe.
 • Wbudowane przeglądarki: tekstowa (obejmuje tryb podglądu i edycji), binarny (podgląd kolumn HEX), obrazków, dźwięków, wideo i archiwów.
 • Dostępny jest podgląd pliku w czterech trybach: Surowy, Interpretowalny (przydatny dla plików HTML), Binarny (kolumny liczb Hex) oraz Edycji i możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy nimi.
 • Kolorowanie składni kodu źródłowego dla języków C/C++, HTML/XML we wbudowanym podglądzie tekstowym.
 • Kompletowanie tekstu we wbudowanym edytorze plików tekstowych.
 • Rozbudowane właściwości pliku/katalogu z możliwością modyfikacji każdej z nich poprzez dedykowane okno dialogowe.
 • Opcja zmiany wyglądu listy plików. Aktualnie można zmienić: rodzinę i rozmiar czcionki, pokazywanie/chowanie ikon, a docelowo również kolory listy oraz chowanie/pokazywanie kolumn.
 • Pokazywanie zamontowanych urządzeń/partycji dyskowych oraz możliwość ich zamontowania/odmontowania.
 • Pokazywanie pojemności zamontowanego urządzenia lub partycji dysku i ilości dostępnego na nim miejsca.
 • Pełna obsługa lokalnego systemu plików (z uwzględnieniem działań rekurencyjnych), tj. kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana uprawnień, właściciela, grupy, tworzenie i modyfikacja linków, tworzenie katalogów (również całych struktur) i pustych plików, wyszukiwanie plików, podgląd pojedynczego pliku lub grupy, zmiana nazwy.
 • Wsparcie dla archiwów kilku rodzajów: tar, tar.Z, tar.gz, tar,bz2, tar.xz, tar.lzma, rar, zip (podstawa to tworzenie nowego archiwum i wypakowywanie do wybranego miejsca).
 • Wsparcie dla następujących operacji plikowych wewnątrz wspieranych typów archiwum: dodawanie elementów, wypakowywanie elementów, podgląd pojedynczych plików, usuwanie plików i katalogów, wyszukiwanie plików.
 • Archiwa traktowane są jak katalogi, po których można wchodzić w ten sam sposób po zwykłych folderach na dysku lokalnym.
 • Wiele metod zaznaczania plików, min. zaznaczanie wszystkich, wszystkich z wybranym rozszerzeniem, za pomocą zdefiniowanego wzorca (wsparcie dla wyrażeń regularnych i wildcards), pojedynczo, zakresowo za pomocą myszki.
 • Możliwość szybkiego wyjścia z nielokalnego systemu plików, tj. zdalnego połączenia (aktualnie tylko FTP) lub archiwum - aktualnie tylko za pomocą skrótu klawiszowego.
 • Konfigurowalny wygląd aplikacji. tj. pokazywanie i chowanie: menu, paska narzędziowego, paska statusu, paska przycisków oraz zmiana szerokości paneli.
 • Pełne wsparcie dla "mime type", za pomocą standardowej biblioteki xdgmime.
 • Widok ścieżki z wbudowaną historią odwiedzonych lokalizacji lokalnych, zdalnych oraz archiwów. Przy ponownym uruchomieniu aplikacji ostatnia lokalizacja jest przywracana we wszystkich tabach.
 • Widok ścieżki pozwala na jej kompletowania dla każdego wspieranego systemu plików (lokalny, zdalny oraz archiwum).
 • Prosty klient FTP (obsługuje wszystkie podstawowe operacje plikowe, wyłączając tryb rekurencyjny).
 • Menadżer połączeń FTP.
 • Otwieranie katalogu lub archiwum (w przyszłości również podglądu pliku) w panelu obok.
 • Sprytne menu kontekstowe listy plików, które pokazuje opcje możliwe tylko dla klikniętego pliku/katalogu, np. dla archiwum dostępne jest rozpakowywanie.
 • Wiele możliwości zmiany bieżącego katalogu, tj. poprzez listę odwiedzonych (wbudowana w widok ścieżki), ręczne wpisanie w widoku ścieżki, podwójne kliknięcie/wciśnięcie Enter w element listy.
 • Skróty klawiszowe pozwalające natychmiast przejść do podstawowych katalogów (korzeń, domowy, jeden poziom wyższy).
 • Szybkie ważenie danego katalogu poprzez wciśnięcie spacji, gdy kursor listy stoi na jego pozycji.
 • Informowanie użytkownika czy otwarty w panelu w widocznym tabie katalog ma możliwość zapisu poprzez kolor tła widoku ścieżki. Tło jest blado zielone, jeśli w katalogu można zapisywać, blado czerwone jeśli nie można zapisywać, lub białe jeśli nie wiadomo (np. dla sesji FTP).

Więcej szczegółów znajduję się w sekcji dokumentacja.