QtCommander

menadżer plików

QtCommander to zaawansowany dwu-panelowy menadżer plików dla systemu operacyjnego Linux. Wzoruje się na podobnej aplikacji dla systemu Microsoft Windows (tm) - Total Commander.

Poniżej można znaleźć główne cechy aplikacji

 • obsługa podsystemów plików formie pluginów (obsługiwane: lokalny, ftp, rar, tar, zip)
 • skróty klawiszowe do większości operacji
 • zaawansowany widok właściwości pliku
 • wiele rodzajów zaznaczeń plików (przez wzorzec, zaznacz wg rozszerzenia, zaznacz wszystkie)
 • przyrostowe wyszukiwanie plików na liście
 • filtrowanie listy plików
 • menu zamotowanych/odmontowanych urządzeń masowych pokazujących pojemność i wolne miejsce na nich
 • ważenie katalogu poprzez użycie klawisza spacji (lub poprzez dialog właściwości)
 • wsparcie dla ulubionych katalogów i historii katalogów
 • prosty klient FTP
 • podgląd i edycja plików tekstowych włączając kolorowanie składni (C/C++ i HTML)
 • podgląd plików z obrazkami, muzyką i wideo
 • podgląd plików archiwów (tylko dla wspieranych wewnętrznie przez pluginy)
 • możliwość otwarcia katalogu w panelu obok

Skróty klawiszowe:

 • Shift+Tab - przechodzi do widoku ścieżki, następnie "Tab" powrót na widok listy
 • Alt+Up - działa tak samo jak Shift+Tab
 • Asterisk (*) - powoduje inwersje zaznaczenia wszystkich elementów listy
 • Menu - pokazuje menu podręczne listy
 • Plus/Minus - zaznacza/odznacza elementy listy wg podanego szablonu
 • Ctrl+Q - wyjście z aplikacji
 • Ctrl+S - pokazuje dialog szybkiego wyszukiwania pliku na liście elementów
 • Ctrl+F - pokazuje dialog filtrowania listy elementów
 • Ctrl+N - pokazuje okno połączenia (w tej chwili obsługuje tylko protokół FTP)
 • Ctrl+R - ponowne odczytuje bieżący katalog
 • Ctrl+A - zaznacza wszystkie elementów
 • Ctrl+E - zaznacza wszystkie elementów z rozszerzeniem pliku, na którym stoi podświetlenie
 • Ctrl+Left/Right - otwiera aktualnie podświetlony katalog w panelu - odpowiednio z lewej lub prawej strony
 • Ctrl+T - tworzy nowa kartę w bieżącym panelu
 • Ctrl+W - zamka aktywna kartę
 • Ctrl+D - powiela aktywna kartę w bieżącym panelu
 • Ctrl+Backspace - powoduje wyjście z archiwum/zdalnej lokalizacji (ftp) i przejście do ostatniego odwiedzonego katalogu z lokalnego systemu plików
 • Ctrl+Shift+N - działa tak samo jak Ctrl+Backspace
 • Ctrl+Shift+A - odznacza wszystkie elementy
 • Ctrl+Shift+E - odznacza wszystkie elementy z rozszerzeniem pliku, na którym stoi podświetlenie
 • Ctrl+L - pokazuje dialog, który umożliwia tworzenie symbolicznych lub twardych linków
 • Ctrl+M - umożliwia modyfikacje wskazania linku symbolicznego
 • Alt+Down - rozwija listę z odwiedzonymi lokalizacjami
 • Shift+F4 - pokazuje dialog tworzenia nowego/nowych pustych plików
 • Shift+F6 - umożliwia zmianę nazwy pliku/katalogu, na którym stoi podświetlenie
 • F2 - działa tak samo jak Shift+F6
 • Backspace - przechodzi do katalogu wyżej
 • Insert - zaznacza/odznacza element, na którym stoi podświetlenie i przechodzi o jeden element w dol
 • Enter/Return - otworzenie katalogu, na którym stoi podświetlenie lub próbuje uruchomić program, jeśli plik na którym stoi belka ma ustawione atrybuty uruchamiania uruchamia programu powiązany z mime pliku, na którym stoi podświetlenie
 • F3 - otworzenie katalogu, na którym stoi podświetlenie lub otworzenie podglądu pliku (lub wszystkich zaznaczonych), na którym stoi podświetlenie
 • F4 - uruchamia podgląd w trybie edycji, pod warunkiem ze mime pliku, na którym stoi belka jest powiązane z pluginem
 • F5 - pokazuje dialog kopiowania plików
 • F6 - pokazuje dialog przenoszenia plików
 • F7 - pokazuje dialog tworzenie nowego katalogu/listy katalogów/struktury katalogów
 • F8 - umożliwia usuniecie pliku/katalogu (lub wszystkich zaznaczonych), na którym stoi podświetlenie
 • Delete - działa tak samo jak F8
 • Spacja - uruchamia tzw. ważenie pliku/katalogu, na którym stoi podświetlenie, po czym pokazuje jego "wagę" w kolumnie "Rozmiar"