QtCommander

menadżer plików

Piotr Mierzwiński <piom|at|qtcmd.org>
(lider projektu, główny programista, autor treści na www, twórca dokumentacji)

Mariusz Borowski <b0mar|at|qtcmd.org>
(programista, tester, administrator, webdeveloper - twórca silnika strony oraz nowego layout-u)