QtCommander

menadżer plików

QtCommander 2

Główne okno - panele z kartami

Panele z kartami, menu kontekstowe

Wybór plików, menu kontekstowe

Wewnątrz archiwum

Tworzenie katalogu

Filtrowanie plików

Filtrowanie plików - wybieranie wzorca

Połączenie FTP

Usuwanie w toku

Usuwanie - konfiguracja

Dialog właściwości - podstawowe

Dialog właściwości - zaawansowane

Wewnętrzna przeglądarka z kolorowanie składni, w trybie edycji

QtCommander 0.6

Główne okno

Ustawienia

Połączenie FTP

Okno kopiowania

Okno wyszukiwania

Właściwości pliku

Wewnętrzna przeglądarka

Ustawienia przeglądarki